Biserici in Moldova, Biserica “Adormirea Maicii Domnului şi Sfântului Gheorghe” a fostei Mănăstiri Humor

Biserici cu pictură murală din prima jumătate a secolului al XVI-lea, situate in nordul Moldovei.
Mănăstirea Humorului a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din judeţul Suceava din anul 2015 la poziţia 292, având codul de clasificare SV-II-a-A-05570.[1] Ansamblul mănăstiresc este format din patru obiective:
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sf. Gheorghe” - construită în 1530 şi având codul SV-II-m-A-05570.01
Ruinele caselor mănăstireşti - datând din sec. XVI - XVIII şi având codul SV-II-m-A-05570.02
Turnul clopotniţă - datând din sec. XIX şi având codul SV-II-m-A-05570.03
Turnul lui Vasile Lupu - construit în 1641 şi având codul SV-II-m-A-05570.04

Biserica "Adormirea Maicii Domnului şi Sfântului Gheorghe"

În anul 1530, la vreo 500 m mai spre nord-vest de ruinele vechii biserici, marele logofăt Toader Bubuiog a început construirea unei noi biserici de piatră. Ctitorul acestei biserici era un înalt demnitar politic, deţinând dregătoriile de pârcălab de Roman (1516-1523) şi mare logofăt al Moldovei (1525-1537). În perioada domniei lui Petru Rareş, el a îndeplinit misiuni diplomatice în Transilvania (1527), Turcia (1528) şi Polonia (1532). A fost căsătorit cu Anastasia, fiica logofătului Ioan Tăutu (ctitorul Bisericii “Sf. Nicolae” din Bălineşti). [7]

Pe peretele exterior sudic al pronaosului se află o pisanie scrisă în limba slavonă şi care are următorul text: “Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului Duh, la porunca şi cu ajutorul evlaviosului domn Petru Voievod, fiul voievodului Ştefan cel Bătrân, s-a început acest hram în numele cinstitei Adormiri a Preacuratei şi Preabinecuvântatei noastre Stăpâne Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioară Maria, cu cheltuiala şi prin osteneala robului lui Dumnezeu Jupan Toader, mare logofăt, şi a soţiei sale Anastasia, în anul 7038 august 15 şi când era egumen Chir Paisie” (1530)….

Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia, Wikipedia – Patrimoniul_mondial_UNESCO_din_România , UNESCO-WHC
Imagine:Biserica Manastirii Humorului si Turnul lui Vasile Lupu” by Dinu ArateanuOwn work. Licensed under CC BY-SA 3.0 ro via Commons.