Biserici de lemn in Maramureş, Biserica “Sfinţii Arhangheli” din Şurdeşti

Biserici construite din lemn, situate in Maramureş.
Biserica de lemn din Şurdeşti, greco-catolică, dedicată Sfinţilor Arhangheli, a fost construită în 1721 de meşterul ţăţărman Ion Macarie. Biserica se distinge prin dimensiunile impresionante ale turnului ridicat peste intrare. Biserica este inclusă din anul 2004 în lista patrimoniului cultural mondial UNESCO şi se află şi pe noua listă a monumentelor istorice sub codul cod LMI MM-II-a-A-04769.

Biserica Plopis

Biserica a fost ridicată în anul 1721 de meşterul constructor Ion Macarie pentru comunitatea greco-catolică din localitate. Pictura interioară a bisericii datează din 1783. Altarul a fost pictat de către zugravul Ştefan, naosul de către zugravul Stan, iar pronaosul probabil de către un ucenic al acestuia din urmă.

Acoperişul are două rânduri de streşini care înconjoară biserica. Bârnele construcţiei sunt de stejar, turnul având o înălţime de 54 m, fiind înconjurat de alte patru astfel de turnuri de dimensiuni mici. Este una dintre cele mai înalte biserici de lemn din lume. Nota particulară a ansamblului este dată de pridvor, cu două rânduri de arcade suprapuse, cu deschideri diferite, identice ca formă şi decoraţii. …

Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia, Wikipedia – Patrimoniul_mondial_UNESCO_din_România , UNESCO-WHC
Imagine:By IdobiOwn work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51152128