Biserici de lemn in Maramureş, Biserica “Sf. Arhangheli” din Rogoz

Biserici construite din lemn, situate in Maramureş.
Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rogoz, judeţul Maramureş este una dintre cele mai interesante şi valoroase din Transilvania. Construcţia este datată de tradiţie în anul 1663, moment susţinut de inscripţia de la intrare care evocă invazia tătară din 1661. Se află pe lista monumentelor istorice din 2004, cod MM-II-m-A-04618. Acest monument istoric este înscris şi în Lista Patrimoniului Mondial, cod 904.

Biserica Rogoz

Biserica se află în Ţara Lăpuşului, pe valea râului Lăpuş, şi a fost construită după invazia tătară de la 1661, eveniment evocat de inscripţia de la intrare: „de când au fostu robie în arde[a]lu”. Tradiţia ridicării bisericii în anul 1663 de către obştea satului, pe locul unei biserici mai vechi, a fost desigur ţinută vie de inscripţia de la intrare, nedatată dar uşor de fixat în timp. Trăsăturile constructive trimit spre aceeaşi perioadă de timp.

În anul 1785 a fost pictată de zugravii Radu Munteanu şi Nicolae Man; după cum specifică următoarea inscripţie din altar: „În anul 1785 această sfântă besăric[ă] s-au zugrăvit, în zilele prea înălţatului împ[ăra]t Iosif al doilea, arhireu neunit fiind ţăriai Ghedeon Nichitici, protopop Lador Ilie din Chiueşti, preoţi ai satului Mane popa Todor şi Vlaşin popa Ioan, şi au plătit robu lu[i Dumn]ezeu acesta Man Grigorie şi soaţa sa Ioană”. O inscripţie în naos precizează că: „În anul 1785 luna iunie 10 zile au început [a s]e zugrăvi acea[s]tă sf[â]ntă bi[seri]că şi s-au isprăvit [în lu]na lui sep[t]e[m]vrie 11 zile”. Tot în naos este evocată şi invazia tătară din 1717 şi apar semnăturile zugravilor: „Văleat din tătărime 1717. Zugravi fiind Muntean[u] Ra[du din U]ngureni şi Ma[n] Niculae de la Poian[a] Po[r]cului.

Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia, Wikipedia – Patrimoniul_mondial_UNESCO_din_România , UNESCO-WHC
Imagine:Biserca de lemn de la Șurdești, Maramureș” by The Traveller LBOwn work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons.