Romania

Regiunea de dezvoltare Nord Est Romania

Regiunea de dezvoltare Nord-Est cuprinde 6 județe (după populație):

Relief

Relieful este variat, fiind prezentă întreaga gamă a treptelor de relief de pe teritoriul României. Altitudinea maximă este de 1907 de metri, în Munții Ceahlău (vârful Ocolașul Mare) din județul Neamț, iar cea minimă de sub 100 de metri, pe valea Prutului. Pe teritoriul a trei județe, Bacău, Neamț și Suceava, se găsesc unități montane din Carpații Orientali. În județele Bacău și Neamț sunt prezente subunități aparținând Subcarpaților Moldovei. Podișul Moldovei este prezent în fiecare din cele șase județe. Pe teritoriile județelor Botoșani, Iași și Vaslui se găsesc subunități de câmpie și de luncă aparținând Câmpiei Moldovei și luncii Prutului. Un caz special îl constituie Culoarul Siretului și Moldovei.

Climă

Clima variază corespunzător reliefului. De la temperaturi medii anuale de 0,7 °C și precipitații de 700 mm pe vârful Toaca din Munții Ceahlău, la temperaturi de 9,8 °C (Bârlad) și precipitații de 450-500 mm (zonele de câmpie din județele Botoșani, Iași și Vaslui).

Vegetație și faună

Vegetația și fauna sunt determinate de climă și relief, variind de la etajul alpin și subalpin de pe vârfurile montane din județele Neamț, Suceava și Bacău la etajul silvostepei și stepei din județele Botoșani, Iași și Vaslui.

Economie

Economia regiunii Nord-Est are un caracter predominant agrar, în special către nord, deși există mai multe orașe industriale, cele mai mari fiind Iași și Bacău și Suceava. PIB-ul per capita în regiune este cel mai mic din România, la circa două treimi din media națională. În prezent industria textilă are creșterea cea mai rapidă. Turismul este de asemenea foarte important, în special în zonele montane din vestul regiunii, precum și în orașe ca Iași, Piatra Neamț, Suceava sau Bacău. Alte atracții turistice sunt Mănăstirile din nordul Moldovei (mare parte în Bucovina de Sud), ce fac parte din patrimoniul universal.

Demografie

Regiunea Nord-Est are o populație totală de 3.674.367, fiind astfel cea mai populată regiune a țării. Densitatea este de 99,71/km², mai ridicată decât media pe țară, de 91,3/km². 1.808.390 (49.22%) dintre locuitori sunt de sex masculin, iar 1.865.977 (50.78%) sunt de sex feminin. Românii reprezintă 97,9% din populație, cea mai importantă minoritate fiind rromii, reprezentând 1,2 % din populație. O altă minoritate importantă o reprezintă ucrainienii

Limba română este cea mai vorbită limbă, fiind limba maternă a 98,7 % dintre locuitorii regiunii. Limba romani este vorbită de 0,6% din populație, iar limba ucraineană de 0,3%. Cele mai mari orașe ale regiunii sunt Iași (357.192), Bacău (144. 307), Botoșani (106.847), Suceava (92.121) și Piatra Neamț (85.055)
___________________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia
Imagine:De la Carismagic at română Wikipedia – Transferred from ro.wikipedia to Commons by Carismagic., Domeniu public, Link