Romania

Regiunea de dezvoltare Sud - Muntenia

Din regiune fac parte județele

Relief

Regiunea are un relief foarte variat dispus în scări, în sud sunt cele mai mici altitudini, pe când în nord se poate găsi și altitudini de 2.500 m deasupra nivelului mării. Totuși relieful predominant este câmpia. Structura reliefului este: 70,7% câmpie, 19,8% deal și 9,5% munte.

Rețea hidrografică

Principalul curs de apă al regiunii este fluviul Dunărea, alte cursuri importante de apă fiind: Olt, Argeș, Dâmbovița și Ialomița. Rețeaua hidrografică este bogată și în lacuri, cele mai importante fiind: Vidraru, salba de lacuri Mostiștea și lacul Văcărești.

Economie

Economia regiunii de Sud este în permanentă creștere din 1996, cele mai industrializate două județe ale regiunii fiind Argeș și Prahova. În producția de utilaj petrolier și chimic, de frigidere, a lămpilor electrice cu incandescență și în producția de automobile, regiunea deține supremația la nivel de țară.

În această regiune se pot întâlni următoarele meserii: inginer, tehnician, maistru, strungar, meșteșugar, prelucrător, sudor, oier, mecanic auto etc.
_________________________
Sursa / Mai multe detalii: Wikipedia
Imagine: De la Carismagic at română Wikipedia – Transferred from ro.wikipedia to Commons by Carismagic., Domeniu public, Link